LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngành dệt may Việt Nam từ một vị thế hết sức khiêm tốn đã vươn lên thành một ngành công nghiệp quan trọng của đất nước giải quyết công ăn việc làm cho hơn 2 triệu lao động và đạt kim ngạch xuất khẩu 6 tỷ USD với mức độ tăng trưởng ổn định trên 15% năm (năm 2005, 2006). Mục tiêu của ngành là phấn đấu đạt được chỉ tiêu xuất khẩu từ 10 đến 12 tỷ USD vào năm 2012 và sẽ vươn lên trở thành ngành công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Góp phần tạo ra sự phát triển to lớn đó chính là vai trò của Tổng công ty dệt may Việt Nam, nay là Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex).

Ngoài giữ vững sản xuất, đầu tư chuyên tâm vào ngành dệt may, Vinatex còn linh hoạt chuyển đổi cơ cấu theo hướng đa ngành nghề, đa sở hữu nhằm phát huy tối đa các tiềm năng của mình. Phạm vi hoạt động của Vinatex thời kỳ này (2006) được mở rộng sang các lĩnh vực đầu tư tài chính- ngân hàng, kinh doanh hạ tầng KCN, kinh doanh vật tư thiết bị…

Thực hiện chủ trương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006.

Căn cứ vào khả năng và mục tiêu sản xuất 1 tỷ mét vải/năm mà Bộ công thương giao cho Tập đoàn dệt may Việt Nam thực hiện, Tập đoàn dệt may Việt Nam đã định hướng phát triển trung tâm của ngành dệt may tại Nam Định vì đây là cái nôi của ngành. Ngày 12/06/2007 Tập đoàn dệt may Việt Nam quyết định thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex tại TP Nam Định nay đổi tên thành Công ty cổ phần hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh để thực hiện dự án gồm 8 cổ đông sáng lập là các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn. Bằng quyết định 463/QĐ-TĐDM ngày 15/08/2007 của Tập đoàn dệt may Việt Nam về việc giao dự án triển khai xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bảo Minh.

Với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định, UBND tỉnh Nam Định đã hết sức ủng hộ, định hướng phát triển của ngành dệt may. Do đó ngày 27/09/2007 UBND tỉnh Nam Định đã ra quyết định 2189/QĐ-UBND giao Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh làm chủ đầu tư dự án kinh doanh và khai thác thuê hạ tầng KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ngày 20/12/2007 UBND tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đầu tư số 373/UBND-VP5 chứng nhận đầu tư lần đầu mã số: 07121000039 để thưc hiện dự án xây dưng và kinh doanh hạ tầng KCN Bảo Minh quy mô >150ha tại xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái huyện Vụ Bản, Nam Định.