SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Sự lớn mạnh và thành công của Bảo Minh IP trong suốt các năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt, những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của Bảo Minh IP.