THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG

Bảo Minh IP luôn phần đấu phát triển tập đoàn về mọi mặt: Kinh tế, văn hóa đời sống cũng như các chính sách phù hợp đưa doanh nghiệp phát triển bên vững, uy tín và vị thế cạnh tranh cao trên thị trường.

UBND Tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2022”

Giấy chứng nhận “Khu Công Nghiệp tiêu biểu 2022” do hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam VCCI chứng nhận

Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình tặng giấy khen trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 

Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Đinh tặng bằng khen trong công tác Phòng cháy – Chữa cháy và phát triển kinh tế

Chủ tịch UBND Nam Định tặng bằng khen phong trào “Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp An Ninh trật tự”

Bộ trưởng Bộ Công An tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc”

Giấy chứng nhận của đài phát thanh truyền hình Nam Định

Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khen tặng

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen tặng – năm 2014

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen tặng – năm 2015

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khen tặng

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen tặng