Tin tức

Phóng sự truyền hình “LỜI GIẢI TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH”

Nhằm tạo động lực phát triển, đột phá trong thu hút đầu tư, tỉnh Nam Định luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư mở rộng các KCN, xây dựng hạ tầng giao thông mang tính kết nối. KCN Bảo Minh mở rộng là một trong những dự án quan trọng góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Các tin liên quan