News

EN KCN Bảo Minh (Nam Định): ‘Bến đậu’ của những Nhà đầu tư lớn

Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, tỉnh Nam Định nằm trong danh mục các KCN

Các tin liên quan