07/09/2017
Duong Nhanh 4

Abum hệ thống giao thông nội bộ KCN

07/09/2017
San Golf

Abum Khu dịch vụ – thể thao

07/09/2017
Nong Thon Canh Kcn

Abum đất KCN & các nhà máy đang xây dựng

07/09/2017
Hd7

Abum các sự kiện KCN Bảo Minh

14/08/2017
Housing For Experts 3

Abum nhà ở Chuyên gia & Công nhân

14/08/2017
Ok 3

Abum toàn cảnh KCN Bảo Minh