Nuoc Uongdong Chai Baominh

Nước uống đóng chai của Công ty được sản xuất theo quy trình hiện đại với công nghệ tiên tiến, phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm nước đóng chai TCVN 6096:2010.