Nha Xuong

Các công ty thiết kế và xây dựng có nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong KCN đảm bảo cung cấp dịch vụ tư vấn và xây dựng nhà máy đảm bảo các yêu cầu cao nhất của nhà đầu tư về chất lượng – tiến độ – mỹ thuật – an toàn với giá cả hợp lý.