Business Matching

Đơn vị cung ứng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, nghiên cứu thị trường, đánh giá thị trường, kết nối giao thương, tìm nhà cung cấp,… đảm bảo nhu cầu hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư ở cả 3 giai đoạn trước, trong và sau cấp phép.