Customs

Về dịch vụ Hải quan: Hải Quan Nam Định và Ninh Bình đặt gần KCN giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, niêm phong, kẹp chì… ngay tại các nhà máy trong KCN.

Về dịch vụ giao nhận kho vận: các đơn vị cung cấp dịch vụ có sẵn trong khu công nghiệp đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển với giá thành hợp lý và thời gian vận chuyển hàng hóa nhanh nhất.