Tcsk

Khi có nhu cầu tổ chức, các đơn vị có uy tín và kinh nghiệm từ Hà Nội sẽ cung cấp các dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư và các cán bộ nhân viên trong KCN.

Các sự kiện văn hóa giải trí được tổ chức thường xuyên trong KCN đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt tinh thần của cán bộ nhân viên trong KCN.