Kho Bai Baominhip

Khu công nghiệp có diện tích lớn nhà kho – bãi với chi phí thuê hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hóa hoặc thuê sử dụng trong thời gian xây dựng nhà kho, nhà xưởng của khách hàng