Vị trí thuận lợi – Hạ tầng hoàn thiện – Dịch vụ trọn gói là ưu tiên lựa chọn của chúng tôi trong việc xây dựng các khu nhà ở để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hiểu rõ các tiêu chuẩn hàng đầu khi lựa chọn nơi ở của khách hàng, khu chung cư và nhà ở chuyên gia Bảo Minh được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phát triển kiến trúc với đầy đủ các công trình công cộng phúc lợi phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt cho khoảng 2.000 người theo tiêu chuẩn hiện đại và an toàn về môi sinh và môi trường. Đồng thời, đây cũng là một trong những chính sách thể hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và đa dạng hóa sản phẩm của KCN Bảo Minh.

Các công trình đầu tư bao gồm: khu chung cư, nhà ở chuyên gia và các công trình tiện ích, công trình công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của khách hàng.

Housing For Exxperts

 

Housing For Workers And Executives 2