Phát triển bền vững

Nha P Cong Nhan Baominhip

Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư, người lao động

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng khu nhà ở xã hội cho công nhân giai đoạn 1 và nhà ở chuyên gia để đảm bảo cung cấp chỗ ở cho hơn 2.000 công nhân, CBCNV và chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp.                Xem tiếp>>

 

 

 

 

Giaoluudoanhnghiep Baominhip

Công ty thường xuyên tổ chức các sự kiện liên quan đến đầu tư và kinh doanh, các chương trình giao lưu phát triển mối quan hệ giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, tìm đối tác làm ăn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các nhà máy trong khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

KCN Xanh Baominhip

Khu công nghiệp xanh vì môi trường

Là KCN xanh đầu tiên và duy nhất của tỉnh Nam Định, KCN Bảo Minh luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường để đẩm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa với môi trường xung quanh của KCN.

Cụ thể, công ty đã dành phần lớn quỹ đất cho các công trình công cộng, mạnh dạn đầu tư nhà máy xử lí chất thải đạt các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thu hút những ngành nghề đầu tư ít gây ô nhiễm môi trường.