Dễ dàng kinh doanh

De Dang Kinh Doanh BaominhipKhu công nghiệp bảo Minh có các điều kiện thuận lợi như:

  • Sự có mặt của các công ty hàng đầu thế giới
  • Dịch vụ hỗ trợ 1 cửa nhanh chóng và hiệu quả: hỗ trợ có hiệu quả và tối đa các dịch vụ trước, trong và sau cấp phép.
  • Các dịch vụ tiện ích trong và ngoài KCN có sẵn và chuyên nghiệp: đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sản xuất và kinh doanh của nhà đầu tư.
  • Cung cấp dịch vụ Nghiên cứu thị trường, Business Matching mọi cấp độ và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ kết nối và làm việc với chính quyền và các tổ chức trong nước.
  • Cung cấp dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế

=> Các điều kiện thuận lợi đó giúp nhà đầu tư dễ dàng kinh doanh nhiều lĩnh vực.