1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Theo Nghị định 118/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và các quy định hiện hành khác.

Doanh nghiệp thành lập mới tại KCN Bảo Minh được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Mức thuế suất TNDN: 20%.

+ Miễn thuế 2 năm (kể từ năm có thu nhập chịu thuế).

+ Giảm thuế 50% cho 4 năm tiếp theo.

+ Các ưu đãi đặc biệt khác:

Mức thuế Tiêu chí Thời gian áp dụng Miễn thuế Giảm thuế 50%
10% Các doanh nghiệp thành lập mới:

Khu vực:  có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Khu kinh tế; Khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành lĩnh vực:  công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của đất nước; sản xuất phần mềm.

15 năm kể từ khi dự án có doanh thu (tối đa 30 năm theo chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ). 4 năm 9 năm
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa (giáo dục đào tạo, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao và môi trường). Áp dụng cho toàn bộ thời gian hoạt động
17% Doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 10 năm kể từ khi dự án có doanh thu 2 năm 4 năm

2. Các chính sách ưu đãi khác 

Theo quy định hiện hành:

 • Thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là: máy móc, thiết bị, xe chuyên dùng để tạo tài sản cố định; nguyên vật liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; vật tư mà trong nước chưa sản xuất được.
 • Thuế Giá trị gia tăng (VAT) áp dụng đối với các hàng hóa tiêu thụ tại Việt Nam: thuế suất áp dụng là 0%, 5% và 10%. Thuế suất bằng 0% đối với việc xuất khấu hàng hóa và các dịch vụ nhất định, bao gồm hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho KCN Bảo Minh.

3. Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau:

 • Nhà đầu tư được hỗ trợ các thủ tục pháp lý sau:
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp, mã số thuế, đăng ký cấp chứng nhận mẫu dấu
  • Đăng ký thành lập chi nhánh
  • Đăng ký chứng nhận đầu tư; giấy phép xây dựng
  • Thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Giấy phép xây dựng
  • Đánh giá tác động môi trường
  • Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
  • Xuất nhập khẩu, khai báo hải quan cho máy móc phục vụ đầu tư, vật tư phục vụ cho doanh nghiệp gia công
  • Đăng ký lao động nước ngoài
 • Xây dựng nhà xưởng: KCN Bảo Minh sẽ tiến hành công tác thiết kế-xây dựng nhà xưởng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Kho – bãi: Khu công nghiệp có diện tích lớn nhà kho – bãi với chi phí thuê hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hóa hoặc thuê sử dụng trong thời gian xây dựng nhà kho nhà xưởng của khách hàng.

4. Các dịch vụ hỗ trợ khác

 • Trung tâm đào tạo tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc và phát triển nguồn nhân lực
 • Dịch vụ Văn phòng ảo
 • Dịch vụ tư vấn chất lượng – môi trường
 • Hỗ trợ kết nối giao thương Business Matching và làm việc với chính quyền.